zo 18 apr - 00:07
Cor de Jonge draagt na 13 jaar de voorzittershamer over aan Jan van Zetten Vandaag heeft Cor de Jonge tijdens de ledenvergadering van de Domburgse Reddingsbrigade het voorzitterschap overgedragen aan Jan van Zetten. De Jonge heeft deze functie ruim 13 jaar bekleed. Daarvoor was hij lid van de strandwachtcommissie. Directe aanleiding voor de Jonge om lid te worden van de Domburgse Reddingsbrigade was de afhandeling van een niet geslaagde reanimatie op het Domburgse strand. Bij deze tragische gebeurtenis waren jonge strandwachten als hulpverlener betrokken.

Ondanks dat zij de grootst mogelijk inzet hadden getoond, kregen zij na afloop veel kritiek over zich heen, onder meer van omstanders. Reden voor De Jonge om samen met enkele ouders van strandwachten de betrokkenheid van volwassenen te vergroten en daarmee ondersteuning te bieden aan de jonge vrijwilligers op het strand. Dit heeft geleid tot oprichting van de strandwachtcommissie, die structuur bracht in de strandwachtorganisatie, o.a. door het opstellen van reglementen en richtlijnen. In 1996, toen de toenmalige voorzitter aftrad, heeft De Jonge zich na lang beraad beschikbaar gesteld voor deze functie. Tijdens zijn voorzitterschap hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan. De brigade kampte in de zomer altijd met een huisvestings-probleem voor strandwachten en gastbrigades, telkens diende een zoektocht gedaan te worden naar leegstaande panden, die dan weer een zomer dienst konden doen als slaapverblijf. In 2003 besloot de gemeente Veere de bewakingstaken over te hevelen naar de Stichting Strandexploitatie Walcheren. Hierdoor had de Domburgse Reddingsbrigade geen eigen bewakingsgebied meer, wat de vereniging bijna fataal werd. Door deze beslissing was de vereniging ook in één klap al het materiaal en de onderkomens kwijt waardoor andere activiteiten, zoals evenementbewakingen, bijna niet van de grond te krijgen waren.Tijdens deze dalperiode van de brigade waarbij het ledental onder de 50 personen daalde, kwamen bestuur en leden voor een nieuwe uitdaging te staan. Er bestond een mogelijkheid om met de gemeente Noord-Beveland een overeenkomst aan te gaan voor de bewaking van het Banjaardstrand. De Jonge heeft zich, gesteund door een aantal leden, volledig ingezet voor de ontwikkeling van de bewaking op het Banjaardstrand, wat een doorstart voor de vereniging zou betekenen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het huidige product van de Domburgse Reddingsbrigade; een professionele strandbewaking op het Banjaardstrand met goed opgeleide vrijwilligers en deugdelijk reddingsmateriaal en tevens een vereniging met 100 leden, waarvan een groot deel iedere woensdagavond in het zwembad in Domburg traint.

Als dank voor zijn inzet heeft Cor de Jonge van het bestuur van Reddingsbrigade Nederland de zogenaamde bondspenning ontvangen, een onderscheiding voor degenen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de doelstelling van Reddingsbrigade Nederland.

Sportshop Domburg sponsort rescueboard aan de Domburgse Reddingsbrigade Sportshop Domburg, gevestigd aan de Weststraat 2a te Domburg, heeft vandaag een rescueboard overdragen aan de vrijwilligers van de Domburgse Reddingsbrigade. Jan Sanstra, eigenaar van de surf- en trendwinkel in Domburg, leverancier van diverse merken surfboards én eigenaar van de surfschool op strand Noordduine, draagt de Domburgse Reddingsbrigade al jarenlang een warm hart toe. Omgekeerd staan de vrijwilligers van de Domburgse Reddingsbrigade al sinds de eerste editie van de jaarlijkse surfwedstrijden bij Noordduine, de Domburg Classic, paraat om de hulpverlening en veiligheid tijdens het evenement te garanderen. Het rescueboard is een uiterst effectief reddingsmiddel en stond dan ook al lange tijd op de verlanglijst van de Domburgse Reddingsbrigade. De vrijwilligers zijn dan ook erg verheugd met dit gebaar.

 Fotos volgen zo

Ingezonden door: 112zeeland
1.jpg
2.jpg
2.2.jpg
3.jpg
4.jpg
15.jpg
16.jpg
16.1.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg