wo 15 jan - 14:51
In 2019 zijn de vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) 2.458 keer uitgevaren en werden 4.258 mensen gered of geholpen. Dat is iets minder dan vorig jaar, maar passend in het gemiddelde van de laatste jaren. Opvallend is de stijging van het aantal acties ten behoeve van de binnenvaart en koopvaardij.

Bij de binnenvaart ligt de nadruk op hulpverleningen bij brand aan boord, stranding en zinken. Bij de koopvaardij gaat het vaak om medische evacuaties vanwege zieke zeelieden aan boord. Dat gebeurt in samenwerking met de artsen van de KNRM Radio Medische Dienst (RMD). De artsen van deze unieke dienst zijn 24 uur per dag oproepbaar bij spoedgevallen aan boord van een zeeschip of jacht, waar ook ter wereld. Zij hebben een normale artsenpraktijk en doen daarnaast het werk voor de RMD. De Radio Medische Dienst van de KNRM gaf dit jaar 715 keer medische hulp op afstand aan zeelieden. Bij 66 van deze medische incidenten was een evacuatie van het slachtoffer of de patiënt met een reddingboot noodzakelijk. In 40 gevallen werd door de Kustwacht een helikopter ingezet.
Op zee en aan de wal
Alle reddingsacties en hulpverleningen worden gecoördineerd door het Kustwachtcentrum in Den Helder. De Kustwacht telde vorig jaar 1.615 incidenten op het water. Voor deze incidenten werden 2147 KNRM-eenheden ingezet. Daarnaast heeft de Kustwacht ook andere varende en vliegende diensten ter beschikking.
Voor hulpverleningen en reddingen op het strand werd de KNRM vorig jaar meer ingezet dan andere jaren. Dit zijn voornamelijk zoekacties naar vermiste personen (95 keer) en assistenties bij gewondenvervoer voor ambulancepersoneel (104 keer). De KNRM zet hiervoor grote hulpverleningsvoertuigen in. Deze inzet wordt gecoördineerd door de meldkamers van de Veiligheidsregio’s.
Zeeuwse stations
De Zeeuwse stations zijn door de recorddrukte van de afgelopen zomer in totaal 315 keer uitgevaren. Dat is een geringe stijging ten opzichte van de 295 acties in 2018. Neeltje Jans was het drukste station en rukte 77 keer uit, tegenover 69 keer in 2018. Ook drukker dan het jaar daarvoor was het in Westkapelle, dat 55 keer uitrukte, tegenover 34 keer in 2018. Gevolgd door Cadzand en Hansweert, met respectievelijk 40 (tegenover 34 het jaar ervoor) en 30 acties (tegenover 28 in 2018).
Bij de reddingstations Veere en Breskens was het aantal acties iets minder dan in 2018, maar beide worden nog steeds als drukke Zeeuwse stations beschouwd. In Veere kwam de bemanning 63 keer in actie, tegenover 71 keer in 2018. Reddingstation Breskens kwam 50 keer in actie, dat was ook minder dan het jaar ervoor, toen voer men 59 keer uit.
Acties in Zeeland
Opvallend vaak vaart de KNRM uit voor problemen met zeil- en motorboten en zoekacties naar vermiste personen. Surfers komen daarnaast ook frequent in de problemen, ongeveer in 10% van alle acties een reden om uit te varen.
Naast aandacht voor de technische conditie van de boot is een goede reisvoorbereiding van groot belang. Watersporters moeten zich goed realiseren, dat de stromingen langs de kust sterk zijn en de dimensie van het vaargebied voortdurend kan veranderen.
Voor het eerst meer dan 100.000 donateurs
In 2019 telde de KNRM voor het eerst in haar historie meer dan 100.000 donateurs. Een mijlpaal waar de organisatie trots op is. Veel donateurs steunen de KNRM vanwege haar vrijwilligerskarakter en het bijzondere werk dat de redders uitvoeren. De KNRM streeft ernaar in 2024, bij haar 200-jarig bestaan de 120.000e donateur te kunnen verwelkomen. De KNRM is voor haar voortbestaan volledig afhankelijk van donateurs, giftgevers, sponsoren en erflaters. Vrijwillige bijdragen van donateurs passen uitstekend bij de vrijwillige redders en de kosteloze hulpverlening. Dit is sinds 1824 het fundament onder de KNRM. Deze zuivere vorm van vrijwilligerswerk past bij het karakter van hulp verlenen, redden op zee en het kameraadschap dat redders bindt.

Ingezonden door: 112zeeland