do 21 jun - 23:19
ZIERIKZEE – De Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland heeft gisteren een nieuwe boot in ontvangst genomen. Deze boot maakt deel uit van de Nationale Reddingsvloot, een vloot van reddingsboten welke inzetbaar zijn in het geval van een op handen zijnde watersnoodramp. Deze boot van het merk Tinn-Silver vervangt de reddingsvlet waar de reddingsbrigade sinds half de jaren 90 de beschikking over had. De gehele landelijke reddingsvloot is herzien en er is geïnvesteerd in nieuw materieel om nog beter voorbereid te zijn op een watersnoodramp. De geleverde eenheid is het resultaat van een overeenkomst tussen de Veiligheidsregio’s en Reddingsbrigade Nederland over de opzet en financiering van een nieuwe Reddingsvloot in Nederland. In het ontwikkelingsproces van deze nieuwe opzet is duidelijk geworden dat Nederland niet zonder een robuuste vloot kan die bij ernstige overstromingsscenario's de basis van redding en evacuatie vormt. In plaats van de vroegere Nationale Reddingsvloot is gekomen tot een nieuwe Reddingsvloot, bestaande uit 88 regionaal geborgde reddingseenheden onder de Veiligheidsregio’s en een Landelijke Voorziening Reddingsvloot welke Reddingsbrigade Nederland uitvoert in opdracht van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Niet dat deze boot alleen staat te wachten totdat er ergens in het land behoefte is aan inzet. Tijdens evenementen op of rond het water wordt de boot ook ingezet om de veiligheid te waarborgen naast het materiaal wat eigendom is van de Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland zoals de vorig jaar aangeschafte snelle reddingsboot Eb. Bij diverse evenementen op of langs het water vereist de vergunning dat er ook wordt nagedacht over de veiligheid op het water. De reddingsbrigade is dan een logische partner en met deze nieuwe boot is de reddingsbrigade nog flexibeler inzetbaar. Het materieel van de reddingsbrigade staat momenteel opgeslagen in een oude gemeentewerkplaats, waar ruimte is voor onderhoud en opslag. De Gemeente Schouwen-Duiveland helpt de reddingsbrigade hierbij, helaas is dit geen definitieve oplossing aangezien deze oude gemeentewerkplaats verkocht zal worden als men hier mogelijkheden toe ziet. Het is dan ook de wens van de reddingsbrigade om betrokken te worden bij de nieuw te bouwen brandweerkazerne te Zierikzee. Hulpverleners bij elkaar, goede condities voor het materieel, centraal op het eiland en inzetbaar voor de gehele regio. Alleen maar voordelen zou je zeggen. Zeker aangezien de lokale reddingsbrigade ten dienste staat van de inwoners van de gemeente, beschikbaar is voor de gemeente en gedeeltelijk valt onder veiligheidsregio ten aanzien van de nieuwe reddingseenheid lijkt dit een logisch gevolg.

.

Ingezonden door: 112zeeland
zz2.jpg